Alagille syndrom

Også kjent som: arteriohepatisk dysplasi, Alagille-Watson, Cholestasis with periferal pulmonary stenosis (Alagilles syndrome)
Engelsk navn: Alagille syndrome
Engelske synonym: Alagille-Watson syndrome,Arteriohepatic dysplasia,Syndromic bile duct paucity


Definisjon

Alagille syndrom (arteriohepatisk dysplasi) er en medfødt sykdom som i hovedsak involverer lever, hjerte, øyne, ansikt og skjelett. Nyrer og nervesystemet kan også være påvirket. Alvorlighetsgraden varierer fra person til person, også innen samme familie.

Fra Orphanet

ORPHA: 52
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q44.7

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)