Alagille syndrom

Alagille syndrom (arteriohepatisk dysplasi) er en medfødt sykdom som i hovedsak involverer lever, hjerte, øyne, ansikt og skjelett. Nyrer og nervesystemet kan også være påvirket. Alvorlighetsgraden varierer fra person til person, også innen samme familie.

Senter for sjeldne diagnoser (SSD) har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på SSD sine sider
Les mer på helsebiblioteket.no