Erklæringen gjelder nettstedet: Hjem – Sjelden

Ansvarlig for nettstedet: Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

 

Sjelden.no er en portal for distribuering av læringsressurser om sjeldne diagnoser. Alle skal ha like muligheter til å bruke læringsportalen Sjelden.no. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere, og vi jobber for å oppfylle kravene i Web Content Accessibility Guidelines – standarden (WCAG)

 

Sjelden.no er foreløpig ikke en del av en nasjonal publiseringsløsning, og vi kan derfor rette opp i tekniske feil på nettstedet, uten å måtte vente på felles beslutninger.

 

Det er flere parter som må jobbe godt sammen for at nettsiden og alle nettkurs og andre læringsressurser er universelt utformet i Sjelden.no:

 

 • Systemansvarlig: Sjelden.no er laget i CMSet WordPress og nettsiden driftes teknisk av Picapoint Studio AS.
 • Innholdsansvarlige: Sjelden.no er en felles læringsportal for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD), og de ni underliggende kompetansesentrene. Noe innhold er produsert av ett enkelt senter og noe innhold er produsert i samarbeid med Team for digital læring ved fellesenheten i NKSD. Sentrene er ansvarlige for at innhold de lager er i samsvar med kravene om universell utforming. Webredaktør er ansvarlig for at innholdet som publiseres på Sjelden.no følger kravene til universell utforming.
 • System: Nettsiden driftes på “open-source” plattformen WordPress. Nettkurs og artikler utarbeides med forfatterverktøyene Evolve Learning og Articulate Rise. Vi benytter Vimeo.com til å lagre video og de embeddes inn i nettkursene. Videoer tekstes på norsk, bokmål. Innhold som lages og lagres i disse verktøyene følger mulighetene for universell utforming som ligger i verktøyene.

Disse prinsippene følger vi for innhold i portalen

 • Videoer skal være tekstet eller ha et tekstlig alternativ
 • Podcaster skal ha et tekstlig alternativ
 • Bilder skal ha alternativ tekst
 • Innhold i kurs skal være presentert i meningsfylt rekkefølge
 • Det skal være mulig for brukere å stoppe eller pause lyd og video som starter automatisk
 • Lyden, spesielt tale, skal være så tydelig som mulig
 • Tekst kan endres til 200% uten tap av innhold eller funksjon
 • Lenker skal ha tydelig formål

 

 

 

Dette jobber vi med:

Vi mangler tekstlig alternativ på noen videoforelesninger og podcaster. Vi jobber fortløpende med å tilby et tekstlig alternativ på disse.

 

Hjelp oss til å bli bedre på universell utforming

Si gjerne fra om det er noe vi kan gjøre for å bli bedre på universell utforming, eller du oppdager brudd på kravene.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Send oss en e-post: post@sjelden.no

 

Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert 10.03.2023