Om sjelden.no

Sjelden.no er læringsportalen for fagpersoner og tjenesteytere som har behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser arbeider for kompetanseutvikling, kompetansespredning og likeverdige tjenester. Sjelden.no skal bidra til at relevant, kvalitetssikret kunnskap er tilgjengelig for våre målgrupper når behovet for informasjon om sjeldne diagnoser er tilstede.

Kontakt oss

Redaktør Elisabeth Føll Bækken

Henvendelser om læringsressurser og sjelden.no kan sendes til: sjeldne-diagnoser@ous-hf.no
NB! Ikke send personsensitive opplysninger på e-post