Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) samordner alle kompetansesentrene for personer med sjeldne diagnoser. Kjernevirksomheten i tjenesten utøves ved de ulike kompetansesentrene for sjeldne diagnoser i Norge.

Har du spørsmål om sjeldne diagnoser?

Ring gratis til Sjeldentelefonen: 800 41 710
Fagspørsmål uten personopplysninger kan sendes til: sjeldne-diagnoser@ous-hf.no

Definisjon – sjelden diagnose

I Norge regnes en diagnose som sjelden når færre enn 1 av 2 000 personer har diagnosen. Dette er slik det beregnes i største delen av Europa og verden for øvrig også.

Ut fra definisjon betyr det at færre enn ca 2 670 personer har diagnosen i hele landet (folketallet i Norge var 5 335 000 i første kvartal 2019, delt på 2 000).