Baby hånd. Foto.

Når skal man mistenke at medfødt stoffskiftesykdom...

Formålet med dette kurset er å tilegne seg kunnskap om når medfødte stoffskiftesykdommer skal mistenkes.

30 min
Familie med fagpersoner rundt. Illustrasjon.

Sjeldne diagnoser - introduksjonskurs

Kurset gir deg et verktøy for å finne kunnskap og forstå situasjonen til personer med en sjelden diagnose. Slik kan du bli en faglig ressursperson for...

45 min

Asperger syndrom og rus

Ressursen kan hjelpe terapeuter til å få til en bedre behandling av pasienter med både Asperger syndrom og ruslidelse.

15 - 60 min

Sjeldne diagnoser


Sjelden.no tilbyr læringsressurser for fagpersoner og tjenesteytere med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.


Sjelden.no vil bli en viktig ressurs for fastleger og kommunehelsetjenester med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.

— Magne Nylenna, redaktør Helsebiblioteket