Sjelden.no tilbyr læringsressurser for fagpersoner og tjenesteytere med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.

Diagnoser

Om sjelden.no

Sjelden.no er læringsportalen for fagpersoner og tjenesteytere som har behov
for kunnskap om sjeldne diagnoser.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser arbeider for kompetanseutvikling,
kompetansespredning og likeverdige tjenester. Sjelden.no skal bidra til at relevant, kvalitetssikret kunnskap er tilgjengelig for våre målgrupper når behovet for informasjon om sjeldne diagnoser er tilstede.

Sjelden.no vil bli en viktig ressurs for fastleger og kommunehelsetjenester med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.
— Magne Nylenna, redaktør Helsebiblioteket