Baby hånd. Foto.

Når skal man mistenke at medfødt stoffskiftesykdom...

Formålet med dette kurset er å tilegne seg kunnskap om når medfødte stoffskiftesykdommer skal mistenkes.

30 min
Familie med fagpersoner rundt. Illustrasjon.

Sjeldne diagnoser - introduksjonskurs

Kurset gir deg et verktøy for å finne kunnskap og forstå situasjonen til personer med en sjelden diagnose. Slik kan du bli en faglig ressursperson for...

45 min
Ordsky på tavle

Helsepedagogikk

Helsepedagogikk handler om samhandlingen mellom fagpersoner og brukere, og har som mål å styrke kompetansen innen pasient- og pårørendeopplæring.

15 stp

Sjeldne diagnoser


Sjelden.no tilbyr læringsressurser for fagpersoner og tjenesteytere med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.


Sjelden.no vil bli en viktig ressurs for fastleger og kommunehelsetjenester med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.

— Magne Nylenna, redaktør Helsebiblioteket