Familie med fagpersoner rundt. Illustrasjon.

Sjeldne diagnoser - introduksjonskurs

Kurset gir deg et verktøy for å finne kunnskap og forstå situasjonen til personer med en sjelden diagnose. Slik kan du bli en faglig ressursperson for...

45 min
Lege på sykehus samtaler med pasient i seng. Foto.

Akutt intermitterende porfyri (AIP) - behandling av akutte...

Hvordan vurdere anfallets alvorlighetsgrad, valg av behandling og monitorering av pasienten.

11 min

47 XYY syndrom – erfaringer og viktige råd

Podkast: En gruppe på fire menn deler i denne episoden sine erfaringer med å leve med 47 XYY syndrom

33 min

Sjeldne diagnoser


Sjelden.no tilbyr læringsressurser for fagpersoner og tjenesteytere med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.

Sjelden.no driftes av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)


Sjelden.no vil bli en viktig ressurs for fastleger og kommunehelsetjenester med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.

— Magne Nylenna, redaktør Helsebiblioteket