Tema

Sjeldne diagnoser er forskjellige, men noen problemstillinger er felles for mange diagnoser og diagnosegrupper. Her finner du en samling læringsressurser med tema på tvers av diagnoser.