Svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker - nettkurs

Svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker er en fellesbetegnelse på et stort antall tilstander der kromosomene har et uvanlig antall og utseende, eller det er oppstått endringer i ett eller flere gener. 

I kurset kan du lære mer om:

 • Hva er svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker
 • Medisinske utfordringer
 • Motoriske utfordringer
 • Språk og kommunikasjon
 • Psykisk helse og sosiale vansker
 • Familieliv
 • Rettigheter og samhandling i tjenesteapparatet
 • Individuell plan, ansvarsgruppe og koordinator
 • Oppfølging og kartlegging

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Ansatt i bolig, Assistent, Barnehagepersonell, Fysioterapeut, Koordinator, Saksbehandler, Skolepersonell, Sosialarbeider, Veileder på NAV-kontor, Vernepleier

 • Diagnoser

  15q11.2 mikrodelesjon
  Tetrasomi X
  Tetrasomi 12p
  5q35 delesjon
  Trisomi 18q
  Jacobsens syndrom
  15q11 duplikasjon / inversjon
  6q terminal delesjon
  12q14 mikrodelesjon
  4p16.3 mikroduplikasjon
  7q11.23 mikroduplikasjon
  Distal monosomy 6p
  3q29 mikrodelesjon
  2q24 mikrodelesjon
  3q13 mikrodelesjon
  6q16 mikrodelesjon
  5q14.3 mikrodelesjon
  2q23.1 mikrodelesjon
  5q35 mikroduplikasjon
  17p13.3 microduplication syndrome
  Ring chromosome 2
  Ringkromosom 11 syndrom
  Ringkromosom 13 syndrom
  Ringkromosom 15 syndrom
  Kagami-Ogatas syndrom
  Monosomi 9p
  Monosomi 4q
  Monosomi 13q
  Trisomi 22
  14q22q23 mikrodelesjon
  Trisomi Xq28
  7p22.1 mikroduplikasjon
  9p13 mikrodelesjon
  19p13.13 mikrodelesjon
  2p13.2 microdeletion syndrome
  17q21.31 mikrodelesjon
  2p21 microdeletion syndrome without cystinuria
  13q12.3 mikrodelesjon
  15q14 mikrodelesjon
  16p13.11 mikrodelesjon
  16p13.11 microduplication syndrome
  16q24.3 mikrodelesjon
  17p13.3 mikrodelesjon
  17q12 microdeletion syndrome
  17q12 mikroduplikasjon
  20q12.3 mikrodelesjon
  2p15p16.1 microdeletion syndrome
  4q21 mikrodelesjon
  1q21.1 duplikasjon
  2q31.1 mikroduplikasjon
  2q32q33 mikrodelesjon
  2q33.1 mikrodelesjon
  3q29 mikroduplikasjon
  6p22 mikrodelesjon
  6q25 mikrodelesjon
  7q31 mikrodelesjon
  8p23.1 mikrodelesjon
  8p23.1 duplikasjon
  Ring chromosome 1
  Ring chromosome 14
  Ring chromosome 18
  Ring chromosome 21
  Ringkromosom 22 syndrom
  Ringkromosom 8 syndrom

 • Tid

  45 min

 • Først publisert: februar 2024
  Sist revidert: februar 2024

Sist oppdatert: 5. mars 2024