Oversikt over sjeldne diagnoser på sjelden.no

Listen over diagnoser på sjelden.no er utarbeidet av fagpersoner ved kompetansesentrene i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og er et løpende arbied for å skape en oversikt over diagnoser med tilbud i NKDS. Listen baserer seg på det medisinkse kodeverket ORPHA-koder. Les mer om det medisinske ORPHA-kodeverket på NKSD sin nettside. Diagnoselisten er altså ikke en fullstendig  oversikt over sjeldne diagnoser i Norge, men diagnoser som har et tilbud i Nasjonal komeptansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Kilden til diagnoser i listen er tjenestens årsrapport siden 2020¹ og/eller diagnoser det er varig informasjon om på en av kompetansesentrenes nettsider. Les mer om de 9 kompetansesentrene på NKSD sin nettside.

Hvis du leter etter informasjon om en sjelden diagnose og den ikke er på listen til sjelden.no, kan det være fordi det siden 2020 ikke er registrert en journalpliktig henvendelse på diagnosen i tjenesten, det foreløpig ikke finnes informasjon om diagnosen på våre nettsider eller at diagnosen ikke har en ORPHA-kode.

 

 

¹Nasjonal komeptansetjenste for sjeldne diagnoser fører opp alle diagnoser som har fått journalpliktig tilbud i sin årsrapport, dette danner blant annet grunnlaget for å utvide diagnoselisten på sjelden.no

Sjeldentelefonen

Ved Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) har vi en gratis rådgivningstjeneste for fagfolk, pasienter og pårørende. Fagpersonene som betjener telefonen er ansatt i NKSD og har god oversikt over feltet.​ Her kan du blant annet ta kontakt ved ønske om å inkludere en ny diagnose i listen.

Sjeldentelefonen 800 41 710 er åpen mandag til fredag 09.00-16.00.