Svømmeopplæring for kortvokste

Hva kan være spesielt utfordrende når man er kortvokst og skal lære å svømme? Her får du tips til alternative løsninger, teknikker og hjelpemidler.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Skolepersonell

 • Diagnoser

  Akrodysostose
  Akromesomelisk dysplasi, Hunter-Thompson type
  Akromesomelisk dysplasi, Grebe Type
  Akromesomelisk dysplasi
  Akromesomelisk dysplasi, Maroteaux type
  Brachyolmi, autosomal recessive type
  Brachyolmi
  Brachyolmi, autosomal dominant type
  Camurati-Engelmanns syndrom
  Diastrofisk dysplasi
  Epifyseal dysplasi med hørselstap og dysmorfisme
  Familiær osteokondritis dissecans
  Hypokondroplasi
  Kniests dysplasi
  Kondroektodermal dysplasi (Ellis-van Crevelds syndrom)
  Kortvoksthet-fremskreden benalder-tidlig osteoartritt syndrom
  Metafyseal kondrodysplasi, Jansen type
  Metafyseal kondrodysplasi, Schmid type
  Robinows syndrom, autosomal dominant type
  Robinows syndrom
  Robinows syndrom, autosomal recessiv type
  Multippel epifyseal dysplasi (MED)
  Myhres syndrom
  Pseudoakondroplasi
  Pyknodysostose
  Spondylodysplastisk Ehlers-Danlos' syndrom (SLC39A13 mutasjon)
  Spondyloepimetaphyseal dysplasi, aggrecan type
  Spondyloepifyseal dysplasi congenita – SEDC
  Spondylometafyseal dysplasi (SMD), Schmidt type
  Spondylometafyseal dysplasi (SMD), Kozlowski type

 • Tid

  6 min

 • Først publisert: januar 2017
  Sist revidert: januar 2017

Sist oppdatert: 14. juni 2023