Fysioterapi til personer med nevromuskulære sykdommer

Fysioterapeut behandler føtter. Foto.
Mann med CMT går. Foto.
Fysioterapeut behandler skulder. Foto.
Mann med muskelsykdom henter ned brett fra høy hylle. Foto.

Dette kurset er for fysioterapeuter som jobber med pasienter med muskelsykdommer.

 • Bevegelse: Fra muskelfrisk til muskelsyk
 • Bevegelsesanalyse av pasienter med nevromuskulære sykdommer
 • Relevante tiltak

Kurset kan tas alene eller sammen med andre.

Bonusinnhold

Se en kort video hvor Helge og Andreas forklarer innholdet i kurset.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)

 • Målgruppe

  Målgrupper: Fysioterapeut

 • Diagnoser

  Muskeldystrofi
  Limb-girdle muskeldystrofi
  Charcot-Marie-Tooths sykdom
  CMT type 5
  PMP2-relatert Charcot-Marie-Tooths sykdom type 1
  CMT III
  Limb girdle muskeldystrofi type 1E
  Limb Girdle 1A
  Autosomal dominant limb‑girdle muscular dystrophy type 1B
  Autosomal dominant limb‑girdle muscular dystrophy type 1C
  Autosomal Limb girdle muskeldystrofi
  Autosomal recessive limb‑girdle muscular dystrophy
  Autosomal dominant Charcot-Marie- Tooth 2N
  Autosomal dominant Charcot‑Marie‑Tooth disease type 2A2
  Autosomal dominant Charcot-Marie-Tooth disease type 2K
  Autosomal recessiv Charcot-Marie-Tooth type 2
  X-linked Charcot‑Marie‑Tooth disease
  Charcot Marie Tooth type A (autosomal,ressesiv, intermediat
  Charcot Marie Tooth type 2E
  Charcot-Marie-Tooths sykdom type X1
  Autosomal dominant Charcot-Marie-Tooth disease type 2O
  Nevromuskulære sykdommer

 • Tid

  2 t 30 min

 • Først publisert: september 2022
  Sist revidert: september 2022

Sist oppdatert: 5. mars 2024