Nevromuskulære sykdommer - fysisk aktivitet og trening

Fysisk aktivitet og trening ved nevromuskulære sykdommer. Råd og anbefaling til fysioterapeuter for tilrettelegging av trygg og hensiktsmessig trening.

Informasjon

Sist oppdatert: 16. september 2020