Nevromuskulære sykdommer - introduksjon til fysioterapi

Presentasjon av generelle prinsipper for fysioterapibehandling til pasienter med nevromuskulære sykdommer.

Informasjon

Sist oppdatert: 16. september 2020