Kortvoksthet (inklusive OI): Spesielle hensyn ved anestesi


Laget av: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Anbefalinger til narkosepersonell og kirurger ved anestesi til kortvokste personer med ulike skjelettdysplasier, også osteogenesis imperfecta (OI)

I dette skrivet gis anbefalinger om hvilke forholdsregler som må tas ved anestesi av kortvokste personer med skjelettdysplasi. Anbefalingene gjelder også for personer med medfødt benskjørhet (osteogenesis imperfecta (OI)). Skrivet er utarbeidet av leger ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser i samarbeid med Norsk Anestesiologisk forening.

Du kan lese skrivet på TRS sine nettsider.

 

 

Sist revidert: 25.06.2018

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Informasjon om nødvendige forholdsregler som må tas ved anestesi for å unngå livstruende komplikasjoner.

Målgruppe

Helsepersonell som kirurger, narkoseleger og anestesisykepleiere. (Og også personer med diagnose som må vite om komplikasjonsfare for å kunne gjøre helsepersonell oppmerksomme på dette.)

Tidsbruk

En A4-side

Kortvoksthet

Kortvoksthet er ingen diagnose, men en beskrivelse av lav total kroppshøyde. I Norge er grensen satt til 150 centimeter for kvinner og 161 centimeter for menn. For barn går grensen ved nederste kurve på høydeskjemaet (under 3-persentilen).

Les mer om kortvoksthet og osteogenesis imperfecta på TRS sine nettsider.