Kortvoksthet (inklusive OI): Spesielle hensyn ved anestesi

Det er viktig å være klar over at det kan være spesielle forholdsregler for anestesi når pasienten er kortvokst med skjelettdysplasi. Les om spesielle forhold og hensyn narkosepersonell og kirurger bør kjenne til.

I dette skrivet gis anbefalinger om hvilke forholdsregler som må tas ved anestesi av kortvokste personer med skjelettdysplasi. Anbefalingene gjelder også for personer med medfødt benskjørhet (osteogenesis imperfecta (OI)). Skrivet er utarbeidet av leger ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser i samarbeid med Norsk Anestesiologisk forening.

Du kan lese skrivet på TRS sine nettsider.

Informasjon

Sist oppdatert: 25. juni 2020