Spondyloperiferal dysplasi

Spondyloperiferal dysplasi (SPD) er en sjelden tilstand kjennetegnet av kortvoksthet ved fødsel, korte hender og føtter, underutviklet mellomansikt, kraftig nærsynthet som kan komme i tidlig barneår eller senere, ganespalte (hos noen) og klumpføtter (1-4).

Spondyloperiferal dysplasi tilhører gruppen spondyloepifysiale dysplasier (SED). (Lenke til TRS om SED)

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer om SPD på TRS sine sider