Rehabilitering: Hvordan er det på opphold?

To deltakere og en ansatt forteller om hvordan det er å være på et rehabiliteringsopphold. Deltakerne har en sjelden bendiagnose, men snakker om tema som å møte andre i samme situasjon, tilpasset trening, smerter og fatigue.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Lege

 • Diagnoser


  Robinows syndrom, autosomal dominant type
  Robinows syndrom, autosomal recessiv type
  Robinows syndrom
  Multippel epifyseal dysplasi (MED)
  Myhres syndrom
  Olliers sykdom
  Pseudoakondroplasi
  Pyknodysostose
  Spondylodysplastisk Ehlers-Danlos' syndrom (SLC39A13 mutasjon)
  Spondyloepifyseal dysplasi congenita – SEDC
  Spondylometafyseal dysplasi (SMD), Schmidt type
  Spondyloepimetaphyseal dysplasi, aggrecan type
  Spondylometafyseal dysplasi (SMD), Kozlowski type
  Spondyloepifyseal dysplasi tarda, SEDT, X-bundet
  Spondyloepifyseal dysplasi, Kimberly type - SEDK
  Spondyloperiferal dysplasi
  Spondylodysplastisk EDS
  Spondyloepifyseal dysplasi og spondyloepimetafyseal dysplasi
  Weill-Marchesanis syndrom
  Weismann-Netters syndrom
  Multiple osteokondromer (MO)
  Osteogenesis imperfecta type 5

 • Tid

  14 min

 • Først publisert: oktober 2022
  Sist revidert: oktober 2022

Sist oppdatert: 27. juni 2023