Hva er kortvoksthet

Filmen gir en introduksjon til hva det vil si å være kortvokst og ulike former for kortvoksthet.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Du som møter barn eller voksne som er kortvokste som del av ditt arbeid. Filmen er laget slik at den skal være nyttig for deg som ikke har lengre helsefaglig utdannelse.

  Målgrupper: Barnehagepersonell, Helsepersonell

 • Tid

  2 min

Sist oppdatert: 10. november 2020