Rehabilitering: sjeldne bensykdommer

Mange med sjeldne bensykdommer kan ha utbytte av rehabilitering. I denne filmen lærer om vi hva som skjer på et rehabiliteringsopphold, hvorfor dette er viktig og hvordan man kan søke om plass.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Lege

 • Diagnoser

  Akondroplasi
  Camurati-Engelmanns syndrom
  Fibrøs dysplasi
  Léri-Weills dyskondrosteose (LWD)
  Multiple osteokondromer (MO)
  Multippel epifyseal dysplasi (MED)
  Olliers sykdom
  Osteogenesis imperfecta (OI)
  Spondyloepifyseal dysplasi og spondyloepimetafyseal dysplasi
  Sticklers syndrom
  Trikorhinofalangealt syndrom (TRPS)
  Robinows syndrom, autosomal dominant type
  Robinows syndrom
  Robinows syndrom, autosomal recessiv type
  Myhres syndrom
  Pseudoakondroplasi
  Pyknodysostose
  Spondyloepimetaphyseal dysplasi, aggrecan type
  Spondylometafyseal dysplasi (SMD), Schmidt type
  Spondyloepifyseal dysplasi congenita – SEDC
  Spondylometafyseal dysplasi (SMD), Kozlowski type
  Spondyloepifyseal dysplasi tarda, SEDT, X-bundet
  Spondylocostal dysostose
  Spondyloperiferal dysplasi
  Spondylodysplastisk EDS
  Sticklers syndrom type 4 og 5
  Sticklers syndrom type 3
  Sticklers syndrom type 2
  Sticklers syndrom type 1
  Weill-Marchesanis syndrom
  Weismann-Netters syndrom
  Osteogenesis imperfecta type 5

 • Tid

  7 min

 • Først publisert: oktober 2022
  Sist revidert: oktober 2022

Sist oppdatert: 27. juni 2023