Arbeidsliv med en sjelden diagnose

I denne filmen møter vi fem arbeidstakere som forteller om hvordan det er å søke jobb, komme på intervju og stå i jobb med en sjelden diagnose.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Saksbehandler

 • Diagnoser

  Akromesomelisk dysplasi, Maroteaux type
  Akromesomelisk dysplasi, Grebe Type
  Akromesomelisk dysplasi
  Akromesomelisk dysplasi, Hunter-Thompson type
  Akrodysostose
  Brachyolmi
  Brachyolmi, autosomal recessive type
  Brachyolmi, autosomal dominant type
  Camurati-Engelmanns syndrom
  Diastrofisk dysplasi
  Epifyseal dysplasi med hørselstap og dysmorfisme
  Familiær osteokondritis dissecans
  Hypokondroplasi
  Kniests dysplasi
  Kondroektodermal dysplasi (Ellis-van Crevelds syndrom)
  Kortvoksthet-fremskreden benalder-tidlig osteoartritt syndrom
  Metafyseal kondrodysplasi, Jansen type
  Metafyseal kondrodysplasi, Schmid type
  Robinows syndrom
  Robinows syndrom, autosomal recessiv type
  Robinows syndrom, autosomal dominant type
  Fibulaaplasi (dysmeli)
  Hemimeli (dysmeli)
  Multippel epifyseal dysplasi (MED)
  Myhres syndrom
  Pseudoakondroplasi
  Pyknodysostose
  Spondylodysplastisk Ehlers-Danlos' syndrom (SLC39A13 mutasjon)
  Spondyloepimetaphyseal dysplasi, aggrecan type
  Spondyloepifyseal dysplasi congenita – SEDC
  Spondylometafyseal dysplasi (SMD), Schmidt type
  Spondylometafyseal dysplasi (SMD), Kozlowski type
  Spondyloepifyseal dysplasi tarda, SEDT, X-bundet
  Spondyloepifyseal dysplasi, Kimberly type - SEDK
  Spondyloperiferal dysplasi
  Syndromisk reduksjonsdefekt arm eller ben (dysmeli)
  Thrombocytopenia-absent radius syndrome (Dysmeli)
  Weill-Marchesanis syndrom
  Marfans syndrom
  Metatrofisk dysplasi

 • Tid

  21 min

 • Først publisert: oktober 2022
  Sist revidert: oktober 2022

Sist oppdatert: 27. juni 2023