Kortvoksthet (inklusive OI): Spesielle hensyn ved anestesi

Det er spesielle forholdsregler ved anestesi, dersom pasienten er kortvokst med skjelettdysplasi, som narkosepersonell og kirurger må kjenne til.
Utarbeidet i februar 2014 av overlege Svein Fredwall og overlege Lena Land Wekre, TRS Kompetansesenter for sjeldne diagnoser, i samarbeid med anestesilege og leder av Anestesiutvalget i Norsk Anestesiologisk forening, Else-Marie Ringvold, Sykehuset i Vestfold HF.
lege i operasjonsstue

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Helsepersonell, Lege

 • Diagnoser

  Kortvoksthet

 • Sertifisering

  Uten sertifisering

 • Tid

  10 minutter

 • Først publisert: september 2016
  Sist revidert: juni 2018

Sist oppdatert: 2. november 2022