Kortvoksthet: Spesielle hensyn ved anestesi

Det er spesielle forholdsregler ved anestesi, dersom pasienten er kortvokst med skjelettdysplasi, som narkosepersonell og kirurger må kjenne til.
Utarbeidet i februar 2014 av overlege Svein Fredwall og overlege Lena Land Wekre, TRS Kompetansesenter for sjeldne diagnoser, i samarbeid med anestesilege og leder av Anestesiutvalget i Norsk Anestesiologisk forening, Else-Marie Ringvold, Sykehuset i Vestfold HF.
lege i operasjonsstue

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Helsepersonell, Lege

 • Diagnoser

  Osteogenesis imperfecta (OI)
  Akrodysostose
  Akromesomelisk dysplasi
  Akromesomelisk dysplasi, Grebe Type
  Akromesomelisk dysplasi, Maroteaux type
  Akromesomelisk dysplasi, Hunter-Thompson type
  Brachyolmi
  Brachyolmi, autosomal dominant type
  Brachyolmi, autosomal recessive type
  Camurati-Engelmanns syndrom
  Diastrofisk dysplasi
  Epifyseal dysplasi med hørselstap og dysmorfisme
  Familiær osteokondritis dissecans
  Hypokondroplasi
  Kniests dysplasi
  Kondroektodermal dysplasi (Ellis-van Crevelds syndrom)
  Kortvoksthet-fremskreden benalder-tidlig osteoartritt syndrom
  Metafyseal kondrodysplasi, Jansen type
  Metafyseal kondrodysplasi, Schmid type
  Robinows syndrom, autosomal dominant type
  Robinows syndrom
  Robinows syndrom, autosomal recessiv type
  Multippel epifyseal dysplasi (MED)
  Myhres syndrom
  Pseudoakondroplasi
  Pyknodysostose
  Spondylocostal dysostose
  Spondyloepimetaphyseal dysplasi, aggrecan type
  Spondyloepifyseal dysplasi congenita – SEDC
  Spondylometafyseal dysplasi (SMD), Schmidt type
  Spondylometafyseal dysplasi (SMD), Kozlowski type
  Spondyloepifyseal dysplasi tarda, SEDT, X-bundet
  Spondyloepifyseal dysplasi, Kimberly type - SEDK
  Spondyloperiferal dysplasi
  Spondylodysplastisk EDS
  Spondyloepifyseal dysplasi og spondyloepimetafyseal dysplasi
  Weill-Marchesanis syndrom
  Weismann-Netters syndrom

 • Tid

  10 minutter

 • Først publisert: september 2016
  Sist revidert: juni 2018

Sist oppdatert: 14. juni 2023