Robinows syndrom


Engelsk navn: Robinow syndrome
Engelske synonym: Acral dysostosis with facial and genital abnormalities,Fetal face syndrome,Mesomelic dwarfism-small genitalia syndrome,Robinow dwarfism,Robinow-Silverman-Smith syndrome


Definisjon

Robinows syndrom er en svært sjelden, arvelig bensykdom (skjelettdysplasi) som påvirker utviklingen av mange deler av kroppen, spesielt skjelettet.

Fra Orphanet

ORPHA: 97360
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (5)