Pyknodysostose


Engelsk navn: Pycnodysostosis
Engelske synonym: Pyknodysostosis


Definisjon

Pyknodysostose er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi) som kjennetegnes av kortvoksthet, deformiteter i hodeskallen, fingrene og kjeven, samt økt bruddtendens.

Fra Orphanet

ORPHA: 763
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q78.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (6)