Pseudoakondroplasi


Engelsk navn: Pseudoachondroplasia
Engelske synonym: Pseudoachondroplastic dysplasia,Pseudoachondroplastic spondyloepiphyseal dysplasia


Definisjon

Pseudoakondroplasi er en sjelden, arvelig tilstand som innebærer moderat til alvorlig kortvoksthet med forandringer i skjelettet (skjelettdysplasi). Pseudoakondroplasi er den nest hyppigste formen av skjelettdysplasi (etter akondroplasi).

Fra Orphanet

ORPHA: 750
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q77.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (11)