Multippel epifyseal dysplasi (MED)


Engelsk navn: Multiple epiphyseal dysplasia
Engelske synonym: EDM,MED,Polyepiphyseal dysplasia


Definisjon

Multippel epifyseal dysplasi (MED) er en av de vanligste former for sjelden medfødt bensykdom (skjelettdysplasi). MED kan føre til mild grad av kortvoksthet og varierende grad av leddplager.

Fra Orphanet

ORPHA: 251
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (11)