Multippel epifyseal dysplasi (MED)

Multippel epifyseal dysplasi (MED) er en sjelden, arvelig, medfødt tilstand med forandringer i skjelettet (skjelettdysplasi). Tilstanden medfører varierende grad av veksthemning, og kan føre til moderat kortvoksthet med en slutthøyde på 145 til 170 centimeter.

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på TRS sine sider
Les mer på helsenorge.no
Les mer på helsebiblioteket.no