2p15p16.1 microdeletion syndrome


Engelsk navn: 2p15p16.1 microdeletion syndrome
Engelske synonym: Del(2)(p15p16.1),Monosomy 2p15p16.1


Definisjon

2p15p16.1 microdeletion syndrome is a recently described syndrome characterized by developmental delay and facial dysmorphism.

Fra Orphanet

ORPHA: 261349
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q93.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)