Weismann-Netters syndrom


Engelsk navn: Weismann-Netter syndrome
Engelske synonym: Anterior bowing of legs with dwarfism,WNS,Weismann-Netter-Stuhl syndrome


Definisjon

Weismann-Netters syndrom er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi), kjennetegnet av kortvoksthet og bøyde leggben (tibia og fibula) og ryggskjevhet (skoliose og lumbar lordose). Andre skjelettforandringer som kan forekomme er endringer på ryggvirvlene, kraveben og ribben og forsinket fremspring av permanente tenner. Barn kan være senere med å begynne å gå enn jevnaldrende.

Fra Orphanet

ORPHA: 3344
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q77.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (3)