Familial adenomatous polyposis due to 5q22.2 microdeletion


Engelsk navn: Familial adenomatous polyposis due to 5q22.2 microdeletion
Engelske synonym: Colorectal adenomatous polyposis due to monosomy 5q22.2,FAP due to monosomy 5q22.2,Familial adenomatous polyposis due to del(5)(q22.2),Familial adenomatous polyposis due to monosomy 5q22.2,Familial polyposis coli due to monosomy 5q22.2


Definisjon

This disease is described under Familial adenomatous polyposis

Fra Orphanet

ORPHA: 261584
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: D12.6

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)