Erytropoietisk protoporfyri (EPP)


Engelsk navn: Autosomal erythropoietic protoporphyria
Engelske synonym: EPP


Definisjon

Erytropoietisk protoporfyri (EPP) er en sjelden arvelig sykdom som debuterer i barnealder. Sykdommen gir sterke smerter på lysutsatte hudområder.

Fra Orphanet

ORPHA: 79278
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: E80.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)