Akondroplasi


Engelsk navn: Achondroplasia


Definisjon

Akondroplasi er den vanligste årsaken til kortvoksthet med forandringer i skjelettet (skjelettdysplasi). Gjennomsnittlig slutthøyde er rundt 125 centimeter for kvinner og 133 for menn. Armer og ben er korte i forhold til resten av kroppen (disproporsjonale).

Fra Orphanet

ORPHA: 15
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q77.4

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (16)

Tre barn, ei har AMC
  |  13 min

Vårt liv med AMC

Aurora er ni og Monica er voksen, de snakker om hvordan det er å ha arthrogryposis multiplex congenita (AMC).

  |  1 t 42 min

Fagkurs Akondroplasi Del 1

Dette er første del av et fagkurs for fysioterapeuter og annet helsepersonell som jobber med barn mellom 0-2 år med akondroplasi.