Fagkurs Akondroplasi: Del 2 Brukerstemmen

Dette er del 2 av fagkurset om akondroplasi (barn 0-2 år), beregnet på fysioterapeuter og annet helsepersonell som jobber med denne gruppen pasienter.

Informasjon

Sist oppdatert: 6. desember 2023