Epilepsi - sosiale konsekvenser, tjenester og ytelser

Nettkurset gir deg oversikt over hvilke tjenester fra hjelpeapparatet som personer med epilepsi kan ha behov for.

Folk som holder hender

For noen kan epilepsi medføre sosiale konsekvenser på ulike områder. For eksempel det å mestre hverdagen med arbeid og økonomi.

Er du blant dem som kan ha behov for tjenester og ytelser fra hjelpeapparatet? Eller trenger du som er fagperson eller tjenesteyter informasjon for å gi god veiledning?

Dette E-læringskurset gir deg oversikt over tilbudene som er tilgjengelig.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

 • Målgruppe

  Målgrupper: Barnehagepersonell, Helsepersonell, Lege, Saksbehandler, Skolepersonell, Sosialarbeider

 • Diagnoser

  Epilepsi

 • Sertifisering

  Uten sertifisering

 • Tid

  15 min

Sist oppdatert: 9. november 2020