Grunnkurs i epilepsi

Kurset gir en innføring i hva epilepsi er, håndtering av ulike typer anfall og hvordan man følger opp medikamentell og ikke medikamentell behandling

Pasient får eeq-ledninger til hodet, epilepsi

Kurset gir en innføring i hva epilepsi er, håndtering av ulike typer anfall og hvordan man følger opp medikamentell og ikke medikamentell behandling. Kurset tar også for seg spesielle utfordringer når man har både epilepsi og utviklingshemning.

Målgruppe for kurset er helsepersonell, ansatte i barnehager, skoleverket, boliger og avlastning, PPT, pårørende og andre som har ansvar for personer med epilepsi. Personer med epilepsi kan også ha glede av kurset.

Kurset koster 300,- kr.

Informasjon

Sist oppdatert: 9. november 2020