Grunnkurs i epilepsi

Epilepsi

Oppsummering av kurset

Kurset er utarbeidet av Spesialsykehuset for epilepsi og Ambio helse.

Kurset gir en innføring i hva epilepsi er, håndtering av ulike typer anfall og hvordan man følger opp medikamentell og ikke medikamentell behandling. Kurset tar også for seg spesielle utfordringer når man har både epilepsi og utviklingshemning.

Målgruppe for kurset er helsepersonell, ansatte i barnehager, skoleverket, boliger og avlastning, PPT, pårørende og andre som har ansvar for personer med epilepsi. Personer med epilepsi kan også ha glede av kurset.

Kurset koster 300,- kr.

Informasjon

Sist oppdatert: 9. september 2020