Epilepsi - påbygning

Kurset er en påbygningsdel til kurset «Grunnkurs i epilepsi» og handler om epilepsi ved utviklingshemming, autisme og sjeldne epilepsirelaterte syndromer.

Ledninger

Oppsummering av kurset

Kurset tar for seg kombinasjonen epilepsi, utviklingshemming, autisme og sjeldne epilepsirelaterte syndromer. Autisme og syndromene som omtales er valgt ut fordi de ofte forekommer i kombinasjon med utviklingshemming. I tillegg beskrives noen hyppig forekommende tilleggslidelser. ”Epilepsi, utviklingshemming og sjeldne epilepsirelaterte diagnoser” bygger på kurset ”Grunnkurs i epilepsi”. Vi anbefaler å ta grunnkurset, eller på annen måte skaffe seg grunnleggende kunnskap om epilepsi før man tar det påfølgende kurset.

Kurset koster 100,- kr.

Informasjon

Sist oppdatert: 9. november 2020