Epilepsi - påbygning

Kurset er en påbygningsdel til kurset «Grunnkurs i epilepsi» og handler om epilepsi ved utviklingshemming, autisme og sjeldne epilepsirelaterte syndromer.

Eeq-ledninger

Oppsummering av kurset

Kurset tar for seg kombinasjonen epilepsi, utviklingshemming, autisme og sjeldne epilepsirelaterte syndromer. Autisme og syndromene som omtales er valgt ut fordi de ofte forekommer i kombinasjon med utviklingshemming. I tillegg beskrives noen hyppig forekommende tilleggslidelser. ”Epilepsi, utviklingshemming og sjeldne epilepsirelaterte diagnoser” bygger på kurset ”Grunnkurs i epilepsi”. Vi anbefaler å ta grunnkurset, eller på annen måte skaffe seg grunnleggende kunnskap om epilepsi før man tar det påfølgende kurset.

Kurset koster 100,- kr.

Informasjon

Sist oppdatert: 9. november 2020