Epilepsi og fysisk aktivitet

Hvordan være i fysisk aktivitet med epilepsi. Tips, råd og veiledning for fagpersoner og personer med epilepsi.

Noen som løper

Informasjon

Sist oppdatert: 25. juni 2020