Epilepsi og mestring

Nettkurset gir økt forståelse for hva epilepsi er og forteller hvordan man kan bedre livskvaliteten for personer med epilepsi.

Mennesker som hopper

Mer kunnskap om epilepsi kan bidra til bedre livskvalitet gjennom økt forståelse, egenmestring og sikkerhet. Økt kunnskap om epilepsi kan være med å redusere feilaktige og stigmatiserende holdninger til personer med epilepsi.

Kurset er delt inn i kapitlene:

  • Hva er epilepsi?
  • Epilepsi og anfall
  • Å mestre hverdagen
  • Hva kan du selv gjøre?
  • Familie og venner; pårørende
  • Utredning og behandling.

Informasjon

Sist oppdatert: 9. november 2020