Nettkurs om kortvoksthet

Kortvoksthet

Oppsummering av kurset

I dette kurset vil du lære om barn som er kortvokste. Hvilke utfordringer dette medfører for barnet. Hva dere må tenke på og gjøre før barnet begynner på skolen. Hvordan dere kan tilrettelegge undervisning og hjelpe barnet til deltagelse både sosialt og faglig.

Informasjon

Sist oppdatert: 27. mai 2020