Utfordringer for kortvokste


Laget av: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Filmen har som hensikt å vise hvor problematisk hverdagen kan være til en som er kortvokst og hvorfor tilrettelegging og hjelpemidler er viktig for at de skal kunne bidra i samfunnet.

Målgruppe

NAV-ansatte som behandler søknader om grunnstønad og hjelpemidler + ergoterapeuter i kommunene.

Tidsbruk

10 min

Kortvoksthet

Kortvoksthet er ingen diagnose, men en beskrivelse av lav total kroppshøyde. I Norge er grensen satt til 150 centimeter for kvinner og 161 centimeter for menn. For barn går grensen ved nederste kurve på høydeskjemaet (under 3-persentilen).