Barnehage og skolestart for kortvokste


Laget av: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

I denne filmen får du en introduksjon til tilrettelegging for kortvokste barn i skolen og barnehagen. Målet er at barnet skal kunne delta i aktiviteter sammen med de andre barna.

Målgruppe

Ansatte i skole og barnehage

Tidsbruk

5 min

Kortvoksthet

Kortvoksthet er ingen diagnose, men en beskrivelse av lav total kroppshøyde. I Norge er grensen satt til 150 centimeter for kvinner og 161 centimeter for menn. For barn går grensen ved nederste kurve på høydeskjemaet (under 3-persentilen).