Kortvoksthet-fremskreden benalder-tidlig osteoartritt syndrom


Engelsk navn: Short stature-advanced bone age-early-onset osteoarthritis syndrome


Definisjon

Kortvoksthet- fremskreden benalder- tidlig osteoartritt syndrom er en sjelden medfødt bensykdom (skjelettdysplasi), kjennetegnet av kortvoksthet, tidlig stans i benvekst og i variabel grad av tidlig osteoartritt.

Fra Orphanet

ORPHA: 435804
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: M89.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (3)