Kniests dysplasi


Engelsk navn: Kniest dysplasia


Definisjon

Kniests dysplasi er en sjelden, arvelig bensykdom (skjelettdysplasi), karakterisert ved kortvoksthet, ulike skjelettforandringer og problemer med syn og hørsel.

Fra Orphanet

ORPHA: 485
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q77.7

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (3)