Brachyolmi


Engelsk navn: Brachyolmia


Definisjon

Brachyolmi er en sjelden og arvelig gruppe av bensykdommer karakterisert ved kort overkropp (bole), mild til moderat kortvoksthet, ryggskjevhet (skoliose) og generalisert avflating av ryggvirvlene (platyspondyli).

Fra Orphanet

ORPHA: 1293
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (3)