Funksjonstesting av personer med Spinal Muskelatrofi (SMA)

Videoene viser funksjonstester som gjennomføres av fysioterapeuter på barn og voksne med Spinal muskelatrofi. Testene avdekker motorisk funksjon relatert til muskelkraft og postural kontroll.

The Childrens Hostpital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders (CHOP INTEND)

CHOP INTEND – Test for å avdekke nevrologiske problemer hos babyer med nevromuskulær sykdom, inkludert SMA med sterkt nedsatt muskelkraft.

NB: De hvite og blå prikkene på tidslinjen marker starten på hver deltest.

Expanded Hammersmith Functional Motor Scale for SMA (HFMSE)

HFMSE vurderer motorisk funksjon på sittende og gående personer med SMA. Tar 20-40 minutter å gjennomføre. Maksimal skår er 66 poeng.

NB: De hvite og blå prikkene på tidslinjen marker starten på hver deltest.

Revised Upper Limb Module for SMA (RULM)

RULM er en evaluering av funksjon I overekstremiteter primært brukt på de med SMA som er ikke-gående (unge barn og voksne). Tar 10-15 minutter å gjennomføre. Krever en del utstyr. Skåres fra 0-2 på hver deltest (unntak for oppgave I, 0-1). Maksimal skår er 37 poeng.

NB: De hvite og blå prikkene på tidslinjen marker starten på hver deltest.

Informasjon

Sist oppdatert: 8. mai 2023