Sjeldenpodden: Nyfødtscreeningen – verdens mest suksessrike program for forebygging?

Denne episoden av Sjeldenpodden handler om nyfødtscreeningen. 

I Norge screenes alle nyfødte for 26 sjeldne, medfødte sykdommer og gjør at rundt 60 barn hvert år kan starte behandling før symptomer oppstår og liv går tapt. I 2022 markeres det 10 år for utvidet nyfødtscreening, med et program som nå omfatter 26 sjeldne sykdommer. Men hvem er det som bestemmer hvilke sykdommer som skal med i programmet? Og hva var det som skjedde i 2012 som nå gjør at nyfødtscreeningen kan screene for så mange flere sykdommer enn på 1960-tallet?

Fire personer som skal snakke om nyfødtscreening

Informasjon

Sist oppdatert: 26. september 2022