Ulna-mammary syndrom


Engelsk navn: Ulnar-mammary syndrome
Engelske synonym: Pallister ulnar-mammary syndrome,Schinzel syndrome,UMS


Definisjon

Ulna-mammary syndrom er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi) kjennetegnet av endringer i skjelettet, brystutvikling og kortvoksthet.

Fra Orphanet

ORPHA: 3138
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q71.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)