Thrombocytopenia-absent radius syndrome (Dysmeli)

Også kjent som: TAR syndrom
Engelsk navn: Thrombocytopenia-absent radius syndrome
Engelske synonym: TAR syndrome


Definisjon

Personer med TAR-syndrom har for få blodplater (trombocytopeni) og begge underarmene er feilutviklet (manglende utvikling/aplasi). Dette kalles også dysmeli.

Fra Orphanet

ORPHA: 3320
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (3)

  |  22 min

Idiopatisk hypersomni – en innføring

Idiopatisk hypersomni kjennetegnes ved en kronisk søvnighet på dagtid, uimotståelig behov for å måtte sove på dagtid, og ofte store vansker med å våkne om morgenen eller etter en sovepause.