Dysmelistudien

En studie fra TRS tar for seg utvikling av smerter og deltakelse i arbeidslivet hos voksne med dysmeli. Tidligere leder for dysmeliforeningen forteller om hvorfor hun mener studien er viktig og hvordan man kan tilrettelegge for arbeidsdeltakelse for gruppen.

Informasjon

Sist oppdatert: 3. mai 2021