Å få et barn med dysmeli

Denne filmen kan deles med foreldre som venter eller nettopp har fått et barn med dysmeli. Her får de informasjon om oppfølgingen de kan vente seg i helsevesenet.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Helsepersonell, Helsesykepleier

 • Diagnoser

  Dysmeli
  Amnionbånd syndrom
  Holt-Orams syndrom
  Thrombocytopenia-absent radius syndrome (Dysmeli)
  Polands syndrom
  Adams-Olivers syndrom
  VACTERL, VACTERLS

 • Tid

  8 min

 • Først publisert: mars 2024
  Sist revidert: mars 2024

Sist oppdatert: 15. mars 2024