Spondylokarpotarsal synostose syndrom


Engelsk navn: Spondylocarpotarsal synostosis
Engelske synonym: Synspondylism


Definisjon

Spondylokarpotarsal synostose syndrom er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi), kjennetegnet av progredierende sammenvoksninger i ryggraden (vertebral fusion), som oppstår etter fødsel. Dette medfører kortere overkropp og disproporsjonal kortvoksthet, ofte også med endringer i ryggsøylen (scoliose og lordose). Noen har også klumpfot.  

Fra Orphanet

ORPHA: 3275
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q76.4

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)