Melnick-Needles syndrom


Engelsk navn: Melhem-Fahl syndrome


Definisjon

Melnick-Needles syndrom er en sjelden medfødt bensykdom (skjelettdysplasi) kjennetegnet av kortvoksthet, ansikts- og skjelettforandringer.

Fra Orphanet

ORPHA: 2482
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q76.4

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)