Chondrodysplasia punctata


Engelsk navn: Chondrodysplasia punctata
Engelske synonym: CDP


Definisjon

Chondrodysplasia punctata er en gruppe av sjeldne bensykdommer (skjelettdysplasier). ​Chondrodysplasia punctata kjennetegnes av kortvoksthet, feilstillinger i skjelettet og tidlig slitasje av ledd. Andre organer kan også være påvirket.

Fra Orphanet

ORPHA: 93442
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)